Çocukluk çağı böbrek ve idrar yolları taş hastalığına klinisyenlerin bakışlarını konu alan makalemiz yayınlandı.

Önal B, Kırlı EA, Canpolat N, Taşdemir M, Gürbüz A, Özman O, Sever L, Bilge I, Çalışkan S. Different approaches among physicians to treat pediatric stone disease: a survey-based study. Arch Argent Pediatr. 2021 Apr;119(2):83-90. English, Spanish. doi: 10.5546/aap.2021.eng.83. PMID: 33749193.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir