• Hızlı gelişen (akut) ya da uzun süredir var olan (kronik) böbrek yetersizliği
 • Diyaliz ve böbrek nakli
 • Böbreğin ve idrar yollarının doğumsal sorunları
  • Darlık
  • Aşırı genişlik
  • Vezikoüreteral reflü
  • Displazi
  • Mesane hastalıkları gibi
 • Böbreklerde kist varlığı
 • Böbrek ve idrar yollarında taş hastalığı
 • Hipertansiyon
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • İdrar kaçırma
 • İdrarda kan ya da protein varlığı
 • Ailesel Akdeniz Ateşi
 • Sağlıklı çocuk izlemi
 • Aşılama
 • Büyüme ve gelişme takibi olarak özetlenebilir.