Doç. Dr. Mehmet Taşdemir

1977’de Iğdır’da doğdu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1998’de mezun olduktan sonra Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2004-2009 yılları arasında pediatri uzmanlık eğitimini tamamladı. 2013 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Çocuk Nefrolojisi bilim dalında yan dal ihtisasını tamamladı. 2013-2015 yılları arasında İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuk nefrolojisi uzmanı olarak çalıştı. Aynı hastanede pediatri asistan ve hemşire eğitim programına aktif olarak katkıda bulundu.  Bu hastanenin periton diyaliz ünitesini kurarak ülkenin farklı merkezlerinden yönlendirilen hastalara hizmet verdi. 2015 yılı ekim ayında Boston Children’s Hospital, Harvard Medical School, Amerika Birleşik Devletleri’nde gözlemci olarak bulundu. Kasım 2015-Nisan 2021 aralığında Koç Üniversitesi Hastanesi’nde çalıştı. Bu kurumda Çocuk Nefrolojisi bilim dalının kurulmasında ve geliştirilmesinde aktif rol üstlendi. Periton diyalizi, hemodiyaliz ve böbrek nakli programlarının aktif yürütücülerinden oldu. Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hastalarına verdiği hizmetin dışında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık öğrencilerinin eğitiminde aktif rol üstlenmiştir. Teorik ve pratik derslerde aktif olarak görev almıştır. Mayıs 2019’da “Türkiye Çocuk Nefroloji Derneği Yeterlilik Sınavı”nda başarılı bulunmuştur. Temmuz 2019’da Çocuk Nefrolojisi Doçenti unvanını almıştır. 20 Kasım 2020’de yapılan  “Avrupa Pediatrik Nefroloji Birliği Yeterlilik Sınavı”nda (European Society for Paediatric Nephrology Board Exam, bu alandaki ilk sınav idi) başarılı bulunmuştur. Mayıs 2021-Ağustos 2023 arasında Liv Hospital Ulus’ta çalışmıştır. Şubat 2022 itibariyle İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde “Çocuklarda Böbrek Nakli Araştırmaları Doktora Programı” na başlamıştır. Akademik yazım, ders verme düzeyinde İngilizce bilmektedir. 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hospital’de çalışmaktadır.

Dr. Taşdemir’in hastalarına yardımcı olmak istediği sorunlar (özetle): 

 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • İdrar kaçırma sorunları
 • İdrarda kan ya da protein varlığı
 • Böbreklerde kist olması
 • Çocuklarda kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon)
 • Böbrek ve idrar yollarında taş hastalığı
 • Böbreğin ve idrar yollarının doğumsal sorunları (idrar akışını sağlayan yollarda darlık veya aşırı genişlik, vezikoüreteral reflü (böbreğe mesaneden geri idrar kaçışı), displazi (böbreğin gelişim bozukluğu), mesane (idrar kesesi) hastalıkları gibi)
 • Hızlı gelişen (akut) ya da uzun süredir var olan (kronik) böbrek yetersizliği
 • Diyaliz ve böbrek nakli gerekli olması durumunda periton diyalizi, hemodiyaliz seçenekleri ve uygun hastane ve ekiple böbrek nakli konusunda gerekli hazırlık
 • Mesane (idrar kesesi) hastalığı olan ve düzenli sonda kullanması gereken çocuklara eğitim ve doğru yaklaşımlar

Dr. Taşdemir’in bilimsel araştırmaları şu alanlarda yoğunlaşmıştır: kronik böbrek hastalarında hipertansiyon/kalp ve damar hastalıkları, inflamasyon, nefrotik sendrom, üriner sistemin anatomik ve fonksiyonel sorunları (taş, posterior üretral valv, üriner inkontinans…vb). Çocuk böbrek nakli konusunda dünyadaki en önemli kayıt sistemlerinden CERTAIN (Cooperative European Paediatric Renal TransplAnt INitiative)’da 2020’den beri aktif araştırmacı olarak yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası çok sayıda çalışmaya aktif olarak katılmıştır. 

 • İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hospital, Çocuk Nefrolojisi, Çocuk Böbrek Nakli Programı, 09/2023
 • Liv Hospital Ulus, Çocuk Nefrolojisi, 05/2021-08/ 2023
 • Doktora (PhD) programı 02/2022
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuklarda Böbrek Nakli Araştırmaları Doktora Programı
 • İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Öğretim Üyesi, Çocuk Nefrolojisi 07/2021
 • FESPN (Fellow of European Society for Paediatric Nerphrology) ünvanı verildi 07/2021
 • Avrupa Çocuk Nefrolojisi Birliği (European Society for Paediatric Nerphrology)
 • Yeterlilik (board) sınavında başarı 11/2020
 • Avrupa Çocuk Nefrolojisi Birliği (European Society for Paediatric Nephrology)
 • Çocuk Nefrolojisi Doçentliği 06/2019
  Koç Üniversitesi Hastanesi, İstanbul
 • Çocuk Nefrolojisi Yan Dal Eğitimi 04/2013
  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul
  Eylül 2009 – Nisan 2013 (3 yıl 8 ay)
 • Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi 09/2009
  Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
  2004 – Eylül 2009 (5 yıl 1 ay)
 • Tıp Doktorluğu 09/2009
  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirne