Doç. Dr. Mehmet Taşdemir

1977’de Iğdır’da doğdu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1998’de mezun olduktan sonra Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2004-2009 yılları arasında pediatri uzmanlık eğitimini tamamladı. 2013 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Çocuk Nefrolojisi bilim dalında yan dal ihtisasını tamamladı. 2013-2015 yılları arasında İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuk nefrolojisi uzmanı olarak çalıştı. Aynı hastanede pediatri asistan ve hemşire eğitim programına aktif olarak katkıda bulundu.  Bu hastanenin periton diyaliz ünitesini kurarak ülkenin farklı merkezlerinden yönlendirilen hastalara hizmet verdi. 2015 yılı ekim ayında Boston Children’s Hospital, Harvard Medical School, Amerika Birleşik Devletleri’nde gözlemci olarak bulundu. Kasım 2015-Nisan 2021 aralığında Koç Üniversitesi Hastanesi’nde çalıştı. Bu kurumda Çocuk Nefrolojisi bilim dalının kurulmasında ve geliştirilmesinde aktif rol üstlendi. Periton diyalizi, hemodiyaliz ve böbrek nakli programlarının aktif yürütücülerinden oldu. Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hastalarına verdiği hizmetin dışında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık öğrencilerinin eğitiminde aktif rol üstlenmiştir. Teorik ve pratik derslerde aktif olarak görev almıştır. Mayıs 2019’da “Türkiye Çocuk Nefroloji Derneği Yeterlilik Sınavı”nda başarılı bulunmuştur. Temmuz 2019’da Çocuk Nefrolojisi Doçenti unvanını almıştır. 20 Kasım 2020’de yapılan  “Avrupa Pediatrik Nefroloji Birliği Yeterlilik Sınavı”nda (European Society for Paediatric Nephrology Board Exam, bu alandaki ilk sınav idi) başarılı bulunmuştur. Mayıs 2021’den itibaren Liv Hospital Ulus’ta çalışmaya başlamıştır. Akademik yazım, ders verme düzeyinde İngilizce bilmektedir. Zeynep Atam Taşdemir ile evlidir. 

Dr. Taşdemir’in hastalarına yardımcı olmak istediği sorunlar (özetle): 

 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • İdrar kaçırma sorunları
 • İdrarda kan ya da protein varlığı
 • Böbreklerde kist olması
 • Çocuklarda kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon)
 • Böbrek ve idrar yollarında taş hastalığı
 • Böbreğin ve idrar yollarının doğumsal sorunları (idrar akışını sağlayan yollarda darlık veya aşırı genişlik, vezikoüreteral reflü (böbreğe mesaneden geri idrar kaçışı), displazi (böbreğin gelişim bozukluğu), mesane (idrar kesesi) hastalıkları gibi)
 • Hızlı gelişen (akut) ya da uzun süredir var olan (kronik) böbrek yetersizliği
 • Diyaliz ve böbrek nakli gerekli olması durumunda periton diyalizi, hemodiyaliz seçenekleri ve uygun hastane ve ekiple böbrek nakli konusunda gerekli hazırlık
 • Mesane (idrar kesesi) hastalığı olan ve düzenli sonda kullanması gereken çocuklara eğitim ve doğru yaklaşımlar

Dr. Taşdemir’in bilimsel araştırmaları şu alanlarda yoğunlaşmıştır: kronik böbrek hastalarında hipertansiyon/kalp ve damar hastalıkları, inflamasyon, nefrotik sendrom, üriner sistemin anatomik ve fonksiyonel sorunları (taş, posterior üretral valv, üriner inkontinans…vb). Çocuk böbrek nakli konusunda dünyadaki en önemli kayıt sistemlerinden CERTAIN (Cooperative European Paediatric Renal TransplAnt INitiative)’da 2020’den beri aktif araştırmacı olarak yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası çok sayıda çalışmaya aktif olarak katılmıştır. 

  EĞİTİM

 • Çocuk Nefrolojisi Doçentliği 06/2019
  Koç Üniversitesi Hastanesi, İstanbul
 • Çocuk Nefrolojisi Yan Dal Eğitimi 04/2013
  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul
  Eylül 2009 – Nisan 2013 (3 yıl 8 ay)
 • Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi 09/2009
  Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
  2004 – Eylül 2009 (5 yıl 1 ay)
 • Tıp Doktorluğu 09/2009
  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirne
 • Çalışma
  Deneyimi

 • ÇOCUK NEFROLOJİSİ DOÇENTI 05/2021 – GÜNÜMÜZ

 • Liv Hospital Ulus | İstanbul


 • ÇOCUK NEFROLOJİSİ DOÇENTI 06/2019 – 05/2021

 • Koç Üniversitesi Hastanesi | İstanbul

  • Çocuk nefrolojisi konsültan hekim, 2000 takipli hasta izlemi
  • Böbrek nakli programı, çocuk böbrek nakli hazırlık ve izlemi (1 yılda 20 nakil)
  • Lisans öncesi ve sonrası eğitimde aktif rol (Tıp Fakültesi Dönem 3 ve 4 öğrencilerine ders)
  • Klinik araştırmalar, son 5 yılda 15 orjinal makale ve çok sayıda case report
  • Ulusal ve uluslararası çalışmalara aktif katılım.
 • ÇOCUK NEFROLOJİSİ UZMANI 11/2015 – 06/2019

 • Koç Üniversitesi Hastanesi | İstanbul

  • Çocuk nefrolojisi konsültan hekim, 1500 takipli hasta izlemi
  • Böbrek nakli programı, çocuk böbrek nakli hazırlık ve izlemi (1 yılda 20 nakil)
  • Lisans öncesi ve sonrası eğitimde aktif rol (Tıp Fakültesi Dönem 3 ve 4 öğrencilerine ders)
  • Klinik araştırmalar, son 5 yılda 15 orjinal makale ve çok sayıda case report
  • Ulusal ve uluslararası çalışmalara aktif katılım.
 • CLINICAL OBSERVER

 • Boston Children’s Hospital, Harvard Medical School, USA | Boston, Massachusetts

  • Ayaktan, yatan hasta servisleri, hemodiyaliz ve böbrek nakli ünitelerinde gözlem
 • ÇOCUK NEFROLOJİSİ UZMANI 07/2013 – 09/2015

 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul

  • Ayaktan ve yatan hasta hizmetleri (1500 düzenli takipli hasta izlemi)
  • Lisans sonrası eğitimde aktif rol (Çocuk Kliniği uzmanlık öğrencisi eğitimi)
  • Klinik araştırma (4 adet), case report yayınları
  • Ulusal ve uluslararası kongrelerde poster ve sözlü bildiri sunumları
  • Periton diyaliz ünitesinin kurulumu
  • Periton diyalizi hemşiresi yetiştirilmesi
 • GENEL PRATİSYEN 08/1998 – 09/2004

 • Özel sağlık kuruluşları, acil servis, pediatri bölümü | İstanbul

  • Genel pratisyen olarak poliklinik, acil servis, yatan hasta katlarında hasta bakımı, koruyucu sağlık hizmetleri