Kitap
  Bölümleri
  Çeviriler

 • Katkıda Bulunduğum Kitap Bölümleri ve Çeviriler

  1. Bilge I, Taşdemir M. Periton diyalizinin dünyada ve Türkiye’de demografik özellikleri. Ekim M, editör. Çocuklarda Kronik Periton Diyalizi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.10-6.
  2. Bilge I, Taşdemir M. Prenatal Tanılı Kistik Böbrek Hastalıkları. Ander AH, Ziylan HO, Oktar T,editörler. Üriner Sistem Anomalilerinin Prenatal Tanısı ve Postnatal Takibi – II. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.20-8
  3. Çalışkan S, Candan C (Ed). Pediatrik Nefroloji (Oxford Pediatride Uzmanlık El Kitapları). İstanbul Tıp Kitabevi, 2015, İkinci baskı (Çeviri).
  4. Nuhoğlu A, Taşdemir M. Büyüme ve Gelişme, 2007