• S. A. BAKKALOĞLU, Y. Ö. ATİKEL, E. LEVENTOĞLU, H. NALÇACIOĞLU, İ. DURSUN, M. H. POYRAZOĞLU, H. DURSUN, Z. Y. YILDIRIM, N. YILDIZ, G. KAYA AKSOY, S. AKMAN, M. TAŞDEMİR, İ. BİLGE, M. ÇELAKIL, B. DEMİRCİOĞLU KILIÇ, Ş. Z. SELÇUK, N. CANPOLAT, E. K. ÇAKICI, S. G. ÖZLÜ, S. TÜLPAR, S. YÜKSEL, B. ATMIŞ, S. SÜRMELİ DÖVEN, S. TANER, P. ERTAN, A. KAVAZ TUFAN, M. TORUN BAYRAM, M. KALYONCU, K. GÜLLEROĞLU, C. KABASAKAL, S. C. KABASAKAL, B. KASAP DEMİR, R. Y. Ç. ÖKSÜZ, O. DÖNMEZ, A. KARA, Ö. YAVAŞCAN, G. ÖZÇELİK, D. GEZGİN YILDIRIM, M. A. GÜLER, F. SÖNMEZ, R. TOPALOĞLU & H. ALPAY, COVID-19 IN PEDIATRIC NEPHROLOGY CENTERS IN TURKEY, Poster Sunumu, 53rd Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, 16 Eylül 2021, 19 Eylül 2021, 36, 3417 – 3418.
 • E. LEVENTOĞLU, Y. Ö. ATİKEL, H. NALÇACIOĞLU, İ. DURSUN, H. DURSUN, Z. Y. YILDIRIM, N. YILDIZ, G. KAYA AKSOY, M. TAŞDEMİR, M. ÇELAKIL, B. DEMİRCİOĞLU KILIÇ, Ş. Z. SELÇUK, N. CANPOLAT, E. KARGIN ÇAKICI, S. G. ÖZLÜ, S. TÜLPAR, S. YÜKSEL, B. ATMIŞ, S. SÜRMELİ DÖVEN, S. TANER, P. ERTAN, A. KAVAZ TUFAN, M. TORUN BAYRAM, M. KALYONCU, K. GÜLLEROĞLU, S. C. KABASAKAL, B. KASAP DEMİR, R. Y. Ç. ÖKSÜZ, İ. BİLGE, O. DÖNMEZ, A. KARA, Ö. YAVAŞCAN, G. ÖZÇELİK, D. GEZGİN YILDIRIM, M. A. GÜLER, F. SÖNMEZ, R. TOPALOĞLU, H. ALPAY & S. A. BAKKALOĞLU, TÜRKİYE’DE ÇOCUK NEFROLOJİ MERKEZLERİNDE COVID-19, Sözlü Sunum, 11. ULUSLARARASI KATILIMLI ÇOCUK NEFROLOJİ E-KONGRESİ, 04 Eylül 2021, 05 Eylül 2021.
 • R. G. YEŞİLTEPE MUTLU, M. TAŞDEMİR, N. U. KIZILKAN, E. YÜCEL, T. GURAN, Ş. HATUN, H. KAYSERİLİ KARABEY & İ. BİLGE, A Rare Cause of Chronic Hyponatremia in an Infant: Aldosterone Synthase Type-2 Deficiency, Poster Sunumu, 51st Annual Meeting of European Society for Paediatric Nephrology, 03 Ekim 2018, 06 Ekim 2018.
 • B. KASAP DEMİR, M. TAŞDEMİR, D. Ö. HACIHAMDİOĞLU, İ. GİRİŞGEN, H. DURSUN, M. ÇİVİLİBAL, M. BENZER, N. K. BIYIKLI, E. N. ÖZKAYIN & F. SÖNMEZ, Approaches of pediatric nephrologists to hypertensive patients in Turkey (Turkish Pediatric Hypertension Working Group Study), Poster Sunumu, 51st Annual Meeting of European Society for Paediatric Nephrology, 03 Ekim 2018, 06 Ekim 2018.
 • S. A. BAKKALOĞLU EZGÜ, B. BÜYÜKKARAGÖZ, S. K. SAYGILI, E. ÇOMAK, Z. N. YÜRÜK YILDIRIM, N. AKINCI, A. K. BAYAZIT, A. KAVAZ TUFAN, S. AKMAN, A. YILMAZ, İ. DURSUN, Z. A. NOYAN, A. AĞBAŞ, E. SERDAROĞLU, A. DELİBAŞ, A. M. ELMACI, M. TAŞDEMİR & F. L. SEVER, Evaluation of patients with primary Hyperoxaluriatype 1: a multicenter study, Poster Sunumu, 51st Annual Meeting of European Society for Paediatric Nephrology, 03 Ekim 2018, 06 Ekim 2018.
 • N. CANPOLAT, S. K. SAYGILI, I. KILIÇASLAN, M. TAŞDEMİR, A. AĞBAŞ, R. Y. ÇİÇEK, İ. ASLAN, S. ÇALIŞKAN & F. L. SEVER, Long-term use of calcineurin inhibitors in difficult-to-treat nephrotic syndrome, Poster Sunumu, 51st Annual Meeting of European Society for Paediatric Nephrology, 03 Ekim 2018, 06 Ekim 2018.
 • M. C. BÜLBÜL, M. TAŞDEMİR, S. ERASLAN, S. OCAK, H. KAYSERİLİ KARABEY & İ. BİLGE, Polycystic Kidney Disease (PKD) Of Early Childhood Due To PKD1/TSC2 Contiguous Gene Deletion Syndrome, PKD With Tuberous Sclerosis Complex, Poster Sunumu, 51st Annual Meeting of European Society for Paediatric Nephrology, 03 Ekim 2018, 06 Ekim 2018.
 • M. TAŞDEMİR, N. CANPOLAT, N. YILDIZ, G. ÖZÇELİK, M. BENZER, S. K. SAYGILI, E. N. ÖZKAYIN, Ö. N. TÜRKKAN, A. BALAT, C. CANDAN, M. E. ÇELAKIL, S. YAVUZ, N. AKINCI, N. GÖKNAR, C. AKGÜN, S. TÜLPAR, H. ALPAY, F. L. SEVER & İ. BİLGE, Rituximab treatment for difficult-to-treat nephrotic syndrome in children: A multicenter study, Poster Sunumu, 51st Annual Meeting of European Society for Paediatric Nephrology, 03 Ekim 2018, 06 Ekim 2018.
 • M. TAŞDEMİR, N. CANPOLAT, N. YILDIZ, G. ÖZÇELİK, M. BENZER, S. K. SAYGILI, E. N. ÖZKAYIN, Ö. N. TÜRKKAN, A. BALAT, C. CANDAN, M. ÇELAKIL, S. YAVUZ, N. AKINCI, N. GÖKNAR, C. AKGÜN, S. TULPAR, H. ALPAY, F. L. SEVER & İ. BİLGE, Rituximab treatment for difficult-to-treat nephrotic syndrome in children: a multicenter study, Poster Sunumu, 51st Annual Meeting of European Society for Paediatric Nephrology, 03 Ekim 2018, 06 Ekim 2018.
 • M. TAŞDEMİR, Periton diyalizi uygulanan çocuklarda malnutrisyon, beslenme ve egzersiz, Davetli Konuşmacı, Marmara Çocuk Periton Diyalizinde Güncellemeler Sempozyumu, 07 Eylül 2018, 07 Eylül 2018.
 • M. TAŞDEMİR & A. BÜLBÜL, Prematüre Yenidoğanlarda PICC (Peripherally Inserted Central Catheter) Kullanımında Heparinin Etkinliği ve Komplikasyonlara Katkısı, Sözlü Sunum, Bahar Pediatri Günleri, 02 Mart 2018, 03 Mart 2018.
 • A. AĞBAŞ, N. AKINCI, Z. N. YÜRÜK YILDIRIM, M. TAŞDEMİR, M. BENZER, İ. GÖKÇE, C. CANDAN, N. KÜÇÜK & S. ÇALIŞKAN, Ağustos-Aralık 2015?de İstanbul?da Yaşanan HÜS Salgını ve Eculizumab Kullanımı, Sözlü Sunum, 9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, 24 Kasım 2016, 27 Kasım 2017.
 • M. TAŞDEMİR, Bir idrar analizinden öğrendiklerimiz, Davetli Konuşmacı, II. Bilimsel Sysmex Sempozyumu, 23 Ekim 2017, 24 Ekim 2017.
 • M. A. ÖZEN, G. GÜNDOĞDU, M. TAŞDEMİR, İ. BİLGE & E. EROĞLU, Çocuklarda nörojenik olmayan alt üriner sistem disfonksiyonlarında semptomların ve üroflov-elektromyografi bulgularının değerlendirilmesi, Sözlü Sunum, VIII. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 25 Mayıs 2017, 28 Mayıs 2017.
 • E. ÇOBANOĞLU, M. TAŞDEMİR, M. A. ÖZEN, G. GÜNDOĞDU, Z. F. BABA, E. EROĞLU & İ. BİLGE, Hematüriye neden olan ilginç birliktelik: Posterior üretral valv ve IgA Nefriti, Poster Sunumu, 9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, 24 Kasım 2016, 27 Kasım 2016.
 • M. TAŞDEMİR, Nefroloji Eğitimi ?Söz Genç Nefrologlarda? Anket Sonuçları, Davetli Konuşmacı, 9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, 24 Kasım 2016, 27 Kasım 2016.
 • M. TAŞDEMİR, İdrar Yolu Enfeksiyonları ve Reflu da Güncelleme Olgu örnekleri, Davetli Konuşmacı, Çocuk Nefroloji Derneği Sürekli Eğitim Programı: 2016 Güncellemeler, 08 Eylül 2016, 09 Eylül 2016.
 • M. TAŞDEMİR, D. FUÇUCUOĞLU, S. H. KÜÇÜK, M. EROL, Ö. YİĞİT, M. TÜKEN & S. ÇALIŞKAN, NAG, KIM-1 and NGAL levels for determining of renal tubular injury in children with urolithiasis, Poster Sunumu, 48th Annual Scientific Meeting of the European Society for Pediatric Nephrology, 03 Eylül 2015, 05 Eylül 2015.
 • M. TAŞDEMİR, C. POLAT, Ö. YİĞİT, A. DEDE, T. TOTOZ & Ö. B. GAYRET, Faktör H Eksikliğine Bağlı Atipik Hemolitik Üremik Sendrom Olgusu, Poster Sunumu, 3. Çocuk Dostları Kongresi, 02 Nisan 2015, 04 Nisan 2015.
 • M. TAŞDEMİR, D. FUÇUCUOĞLU, Ö. YİĞİT, M. ÖNCÜ & F. L. SEVER, Nefrolithiazisin nadir bir nedeni: Silika taşı, Poster Sunumu, 8. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, 29 Ekim 2014, 01 Kasım 2014.
 • N. CANPOLAT, F. L. SEVER, M. TAŞDEMİR, G. PEHLİVAN, R. Y. Ç. ÖKSÜZ & S. ÇALIŞKAN, Uzun Süre Periton Diyalizi Uygulanan Çocuklarda Lipid Bozuklukları, Poster Sunumu, 8.Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, 29 Ekim 2014, 01 Kasım 2014.
 • M. TAŞDEMİR, M. TIRAŞ, Ö. YİĞİT & S. ÇALIŞKAN, İşeme Bozuklukları Olan Çocukları Uygun Şekilde Değerlendiriyor muyuz?, Poster Sunumu, 8. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, 29 Ekim 2014, 01 Kasım 2014.
 • M. TAŞDEMİR, Çocuklarda kronik böbrek yetmezliği etyolojisi, Davetli Konuşmacı, 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 22 Ekim 2014, 26 Ekim 2014.
 • H. KAYA, M. TAŞDEMİR, Z. A. TAŞDEMİR, M. EROL, P. BULUT, M. ÖNCÜ, Ö. YİĞİT & H. NARİN, Böbrekte nekroz ile seyreden üriner sistem tüberkülozu, Sözlü Sunum, 50. Türk Pediatri Kongresi, 26 Mayıs 2014, 30 Mayıs 2014.
 • F. L. SEVER, M. TAŞDEMİR, D. KONUKOĞLU, N. CANPOLAT, Ç. TAŞ & S. ÇALIŞKAN, Fibroblast growth factor 23 (FGF23) and its association with parathyroid hormone (PTH), and phosphate (P) levels in chronic kidney disease (CKD) 1-3?, Poster Sunumu, The Sixteenth Congress of the International Pediatric Nephrology Association, 30 Ağustos 2013, 03 Eylül 2013.
 • N. CANPOLAT, F. L. SEVER, T. CELKAN, M. TAŞDEMİR, A. KESER & S. ÇALIŞKAN, Enoxaparin dosing in pediatric hemodialysis patients, Poster Sunumu, 50th ERA-EDTA Congress, 18 Mayıs 2013, 21 Mayıs 2013.
 • N. CANPOLAT, S. ÇALIŞKAN, M. K. ACAR, Ş. PEHLİVAN, M. TAŞDEMİR & F. L. SEVER, Glucose tolerance and insulin resistance after renal transplantation in children and adolescents, Poster Sunumu, 50th ERA-EDTA Congress, 18 Mayıs 2013, 21 Mayıs 2013.
 • M. TAŞDEMİR, N. CANPOLAT, S. ÇALIŞKAN, G. PEHLİVAN & F. L. SEVER, Hypertension in children with chronic kidney disease stage 2, Poster Sunumu, 50th ERA-EDTA Congress, 18 Mayıs 2013, 21 Mayıs 2013.
 • M. TAŞDEMİR, A. AĞBAŞ, B. ÖNAL, Y. ABUSAMRA, N. CANPOLAT, S. ÇALIŞKAN & F. L. SEVER, Üriner Sistem Tüberkülozu, Sözlü Sunum, Çocuk Nefrolojisi Olgu Panayırı, 01 Mart 2013, 02 Mart 2013.
 • M. TAŞDEMİR, A. G. EROĞLU, N. CANPOLAT, S. ÇALIŞKAN, A. AĞBAŞ, M. D. SEVİM & F. L. SEVER, Diastolic Dysfunction in Children with Stage 2 Chronic Kidney Disease, Poster Sunumu, 45th Annual Meeting of European Society for Paediatric Nephrology, 06 Eylül 2012, 08 Eylül 2012.
 • N. CANPOLAT, M. TAŞDEMİR, F. L. SEVER, A. AĞBAŞ, M. KUCUR, G. PEHLİVAN & S. ÇALIŞKAN, Malnutrition-Inflammation-Atherosclerosis Complex in children undergoing chronic dialysis, Sözlü Sunum, 45th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Nephrology (ESPN), 06 Eylül 2012, 08 Eylül 2012, 27, 9, 1607 – 1607.
 • N. CANPOLAT, Ö. KASAPÇOPUR, S. ÇALIŞKAN, S. GÖKALP, M. BOR, M. TAŞDEMİR, F. L. SEVER & N. ARISOY, Subclinical cardiovascular abnormalities in patients with juvenile systemic lupus erythematosus, Sözlü Sunum, 18th Pediatric Rheumatology European Society (PReS) Congress, 14 Eylül 2011, 18 Eylül 2011, 9, 1.
 • M. TAŞDEMİR, S. ÖKTEM, E. ERDEM, F. KARAKOÇ, B. T. KARADAĞ & R. ERSU, Kliniğimizde İzlenen Kistik Fibrozisli Hastalarımızın Özellikleri, Sözlü Sunum, 5. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, 04 Mayıs 2008, 06 Mayıs 2008.