• 22 Mart 2022: Olgularla idrar yolu enfeksiyonu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği