Konuşma

 • Yaptığım Konuşmalar

  1. Transplantasyonda Her Yönü ile İndüksiyon Tedavileri, Koç Üniversitesi Hastanesi, Organ Nakli Toplantıları. 30 Kasım 2019, İstanbul. “İndüksiyon Tedavileri ve Posttransplant İnfeksiyon İlişkisi”
  2. Organ Nakli ve Organ Bağışı Toplantısı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 6 Kasım 2019, İstanbul. “Çocuklarda Böbrek Nakli Hazırlığı”
  3. II. Symex Bilimsel Sempozyumu (Uluslararası). 23-24 Ekim 2017, İstanbul. “Bir idrar analizinden öğrendiklerimiz”
  4. 9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, 24-27 Kasım 2016, Antalya, Türkiye. “Söz genç nefrologlarda (anket çalışması ve sonuçları”
  5. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 22-26 Ekim 2014, Antalya, Türkiye. “Çocuklarda kronik böbrek yetmezliği etyolojisi”