Nefrotik sendrom göz etrafında veya bacaklarda şişlik, idrarda protein varlığı ve kan tahlillerinde albümin düşüklüğü ile karakterize bir hastalık grubudur. Önemli bir böbrek hastalığıdır.

Nefrotik sendrom neden oluşur?

Glomerüller böbreğin kanın gereksiz maddelerden temizlenmesinde (filtre edilmesinde) ana rolü olan küçük üniteleridir. Bu ünitelerde hasar veya gelişim bozukluğu nefrotik sendroma yol açar. Bu durumda kandaki proteinlerden albümin normalin aksine idrara geçer. Albümin vücutta önemli rollere sahip büyük moleküllü bir protein olup özellikle damar içi sıvı hacminin korunmasında hayati fonksiyonu bulunmaktadır.

Altta yatan hastalıklar genetik, yapısal, diğer organları da etkileyebilen durumlar (örneğin sistemik lupus eritematozus, IgA vasküliti gibi) ve sebebi bilinmeyen (idiopatik) problemler olabilir.

Bulguları nelerdir?

En sık belirtisi ödem (şişlik) olup göz etrafında, bacaklarda ve ayak bileği etrafında olabilmektedir. Bunun dışında yorgunluk, kilo alımı, tansiyon yüksekliği, idrarda köpüklenme, idrarda kan görülmesi şeklinde bulguları olabilir.

Bu hastalarda enfeksiyon yatkınlığı ve kanda pıhtılaşmanın fazla olması önemli sorunlardandır. Hipertansiyon, böbrek yetersizliği ve idrarda kan olması hastalığın kötü tiplerine işaret eder.

Kan yağları bu hasta grubunda yüksektir ve bu durum proteinlerin kaybına bağlıdır. Hastalık tedavi edildikçe düzelebilir.

Nasıl teşhis edilir?

Yukarıdaki bulguları gösteren hastalarda tam idrar analizi (sabah ilk idrarda) ve kan tahlilleri yapılarak teşhis konulabilir.

Bazı hastalarda böbrek biyopsisi gerekebilir (anestezi altında böbrekten iğne ile örnek almak ve incelemek).

Nasıl tedavi edilir?

Altta yatan hastalığa göre tedavi tipleri değişse de temel ilaç steroidlerdir (kortizon). Steroide yanıtına göre hastalığın seyri hakkında fikir edinilir. Yanıtsız hastalarda farklı bağışıklık baskılayıcı/düzenleyici ilaçlar kullanılır.

Ayrıca kan basıncı düzenleyici ve protein kaçağını azaltıcı, kan yağlarını düşürücü ilaçlar kullanılabilir.

Nefrotik sendrom önemlidir ve çocuk nefrolojisi uzmanı tarafından dikkatli şekilde izlenmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir